Cât de departe suntem de o implementare adecvată a prevederilor legale în ceea ce privește educația pentru egalitate de gen?

În România avem o slabă implementare a politicilor privind egalitatea de gen și violența de gen în educație, în ciuda cadrului legal și a strategiilor naționale care conțin prevederi clare în acest domeniu. Principalele obstacole țin de sub-finanțarea Educației, lipsa de expertiză din instituțiile publice, dar și de opoziția organizațiilor conservatoare și a cultelor, inclusiv a Bisericii Ortodoxe Române, față de unele politici în domeniu. Școala poate juca însă un rol fundamental în promovarea unor schimbări pozitive în mentalitățile anacronice despre femei și bărbați și în relațiile de gen din societate.

Raportul pe care l-am publicat și care poate fi consultat integral aici analizează din perspectivă de gen politicile publice anti-bullying și împotriva altor forme de violență în școli, inclusiv modul în care sunt gestionate abuzurile sexuale ale unor cadre didactice; modificările în curriculumul școlar la discipline ca limba și literatura română, literatura universală, istorie, dar nu numai, precum și în activitățile extra-școlare; controversele în jurul introducerii orelor de educație sexuală în școli; suportul pentru gravidele și mamele minore pentru a preveni abandonul școlar și stigmatizarea; integrarea fetelor rome în educație și prevenirea părăsirii timpurii și a școlii; și, nu în ultimul rând, stadiul politicilor publice privind educația parentală.

Raportul cuprinde și o serie de recomandări către autorități:

  • Formarea de specialitate în domeniul egalității de gen pentru personalul Ministerului Educației și al instituțiilor din subordine;
  • Formarea responsabililor cu egalitatea de șanse din școli;
  • Înființarea unei Direcții pentru Egalitate de Șanse și Nediscriminare în structura Ministerului Educației;
  • Colaborarea între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în proiecte comune;
  • Înființarea Grupului de lucru interministerial pentru integrarea noțiunilor de egalitate șanse și de tratament între femei și bărbați în programele școlare;
  • Derularea unui proiect de cercetare pentru revizuirea programei școlare dintr-o perspectivă feministă;
  • Includerea în programele anti-violență în școli a unei perspective de gen, incluzive și intersecționale;
  • Extinderea rețelei naționale de mediatori școlari, ca politică destinată reducerii riscului de părăsire timpurie a școlii în comunitățile rome și în comunitățile sărace și marginalizate;
  • Introducerea unor module privind egalitatea de gen și violența de gen în pregătirea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice.

_

Proiect derulat de Asociația A.R.T. Fusion în parteneriat cu Asociația FRONT cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este promovarea egalității de gen și a drepturilor omului la nivelul tinerilor din București prin campanii de conștientizare, campanii stradale și de advocacy.