Cerem Primăriei Muncipiului București să respecte legea și să ofere protecție parcurilor prin refacerea Registrului Spațiilor Verzi!

SCRISOARE DESCHISĂ

 

Cerem respectarea Legii nr. 24/2007 și refacerea Registrului Spațiilor Verzi

Către:

Primăria Municipiului București

Primarul General al Mun. București – Nicușor Dan

Directoarea executivă a Direcției de Mediu – Simona Popa

Semnatarii acestei scrisori deschise, reprezentând o parte a societății civile, implicată direct în salvarea spațiilor verzi, solicită Primăriei Municipiului București, Primarului General al Mun. București, Nicușor Dan, și Directoarei executive a Direcției de Mediu din cadrul PMB, implementarea Legii nr. 24/2007, Art. 10 și Art. 16, referitor la realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi și la elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune privind dezvoltarea și monitorizarea spațiilor verzi din București.

La nivelul Municipiului București, indexarea calitativă și cantitativă a spațiilor verzi într-un Registru Local al Spațiilor Verzi încă nu a fost realizată cu adevărat în conformitate cu prevederile legale, deși au trecut 12 ani de la termenul stipulat în lege. 

În anii trecuți au existat mai multe inițiative din partea cetățenilor și a societății civile care au solicitat autorităților publice locale respectarea și implementarea legislației și care și-au oferit sprijinul pentru dezvoltarea unui Registru Local al Spațiilor Verzi viabil, având de partea lor și decizia Tribunalului București din noiembrie 2021 (Hotarârea  6926/2021 care stabilește faptul că Primăria Capitalei are obligația  „să demareze de îndată auditul spaţiilor verzi, să elaboreze strategia privind conservarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, să elaboreze de îndată registrul spaţiilor verzi, să stabilească normele privind actualizarea periodică, să emită dispoziţie sau hotărâre de înfiinţare a registrului spaţiilor verzi, să pună la dispoziţia publicului modalitatea de utilizare a sumelor alocate din buget”)

În ciuda hotărârii judecătorești care obligă PMB să prioritizeze refacerea Registrului Spațiilor Verzi, a amenzilor pe care Primăria Municipiului București le-a primit din partea Gărzii de Mediu, dar și a promisiunilor făcute de către Primarul General în platforma să electorală, RLSV-ul Mun. București, în forma sa actuală, nu are valoare adminsitrativă, nu permite gestionarea spațiilor verzi și nu asigură protecția acestora. 

Secțiune preluată din platforma electorală care a stat la baza campaniei Primarului General Nicușor Dan în 2020

„Punctul 4 Respect pentru Mediu – Extinderea spațiilor verzi – Vom debloca și vom finaliza Registrul Spațiilor Verzi, pe care actuala administrație a Capitalei l-a neglijat (neglijență pentru care a și fost amendată de către Garda de Mediu). Cu acest registru vom putea face un management corect al spațiilor verzi, împiedicând mult mai eficient asaltul asupra acestora și putând realiza un program real de plantare de arbori.” 

Cerem:

1. Refacerea Registrului Local al Spațiilor Verzi ca instrument dinamic pentru gestionarea corectă a întregului patrimoniu verde al Municipiului București

și 

2. Elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune privind dezvoltarea și monitorizarea spațiilor verzi din București, pentru că aceste documente ar aduce un real beneficiu orașului și cetățenilor/elor prin:

 

 • Identificarea de terenuri degradate din București, care pot fi amenajate ca spații verzi pentru a întregi rețeaua verde a orașului; 
 • Protejarea puținelor spații verzi existente la nivelul orașului și reducerea litigiilor și neclarităților apărute în lipsa unor documente care să determine în mod clar suprafața și calitatea acestor spații;
 • Justificarea unei alocări bugetare coerente și proporționale cu nevoile pentru întreținerea platformei RLSV (administrarea platformei și actualizarea permanentă a bazei de date pentru a reflecta realitatea din teren, conform legislației în vigoare);
 • Justificarea unei alocări bugetare coerente și proporționale cu nevoile pentru întreținerea, regenerarea și extinderea spațiilor verzi regăsite în RLSV și în planul de extindere a rețelei spațiilor verzi;
 • Justificarea și prioritizarea extinderii rețelei de spații verzi în cartierele care au un număr scăzut de metri pătrați verzi pe cap de locuitor;
 • Transparentizarea numărului real de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor; 
 • Transparentizarea calității lucrărilor efectuate de autoritățile publice locale privind întreținerea spațiilor verzi. 

De asemenea, pentru sănătatea și calitatea vieții cetățenilor este fundamentală stabilirea de măsuri și acțiuni clare privind întreținerea și monitorizarea calității spațiilor verzi existente în București.

Prezenta solicitare de refacere a Registrului Local al Spațiilor Verzi și de elaborare a unei strategii și a unui plan de acțiune privind dezvoltarea și monitorizarea spațiilor verzi din București este realizată în baza reglementărilor naționale aflate in vigoare precum și a normelor internationale dezvoltate la nivel internațional sau la nivelul Uniunii Europene, la care România a aderat:

 1. Articolul 35 din Constituția României: (1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic. 
 2. Legea nr. 24/2007 (Legea Spațiilor Verzi), articolele 10 și 16, referitoare la realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi și la elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune privind dezvoltarea și monitorizarea spațiilor verzi din București.
 3. OUG nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului care prevede obligativitatea pentru autoritățile publice locale de a asigura minim 26 metri pătrați spațiu verde public/locuitor. Precizăm că recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății  este de minim 50 metri pătrați spațiu verde/locuitor. În București, conform datelor furnizate de către Comisia Europeană, avem o suprafață de numai 7,1 metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor
 4. Pentru a proteja sănătatea populației de efectele negative ale poluării aerului, Ministerul Sănătății recomandă autorităților publice locale și centrale un set de măsuri, printre care:  „Menținerea spaţiilor verzi existente și crearea de noi spații verzi prin plantarea de garduri vii, copaci, amenajarea de parcuri”.
 5. Obiectivele ONU pentru Dezvoltare Durabilă stabilite prin Agenda 2030, anume ODD 11 privind Orașe și comunități durabile, cu ținta 11.7: Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu dizabilități.

Din 2021, poziția oficială a Primăriei Capitalei cu privire la Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul București este că refacerea acestuia reprezintă o prioritate pentru instituție, dar dezvoltarea lui va fi determinată de resursele bugetare disponibile. Cu toate astea, aproape în fiecare an Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul București este bugetat de Primărie, dar bugetul nu ajunge niciodată să fie executat propriu zis.

Pentru a ne putea bucura de ceea ce Primarul General al Municipiului București numește un „oraș al oamenilor” și pentru a putea respecta prevederile legislației naționale și europene, Bucureștiul are nevoie urgentă de un Registru Local al Spațiilor Verzi funcțional și de o strategie și un plan de acțiune privind dezvoltarea și monitorizarea spațiilor verzi din oraș. 

Datoria autorităților publice este să protejeze mediul, să respecte interesul cetățenilor de a locui într-un oraș curat, nepoluat, în care le este protejată sănătatea și calitatea vieții, conform legislației și a strategiei asumate la nivel european.

Astfel, adresam Primăriei Municipiului București, Primarului General, Nicușor Dan, și Directoarei Executive a Direcției de Mediu din cadrul Primăriei, Simona Popa, solicitarea de a face cât mai rapid toate demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale și pentru dezvoltarea tuturor pârghiilor și instrumentelor necesare pentru protejarea spațiilor verzi din Bucuresti și pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din această capitală europeană.

Organizații semnatare

Asociația A.R.T. Fusion

Asociația ActiveWatch

Asociația Preocupați de Viitor

Asociația HaicuBicla

Asociația Mission 4 life

Asociația Părinți de Cireșari

Fundația Comunitară București

Acțiunea Comunitară Tineretului

Centrul de Resurse pentru participare publica – CeRe

Fundația Greenpeace România

Floreasca Civică 

Grupul de acțiune  Aici a fost o pădure / Aici ar putea fi o pădure

Inițiativa Civică Bucureștii Noi 

Inițiativa Favorit

Grupul de Inițiativă Civică Icoanei Ioanid

Asociația Culturalis

Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu

Asociația Parcul Natural Văcărești

Asociația Declic

Asociația Institutul Pentru Dezvoltare Locală – Think Global, Act Local (UrbanizeHub)

Grupul Civic Pentru Locuri de joacă și Spații verzi în Grozăvești

Asociația Aspire to Change

Asociația Bankwatch România

Asociația MaiMultVerde

Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea

Asociația Între Vecini

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială București-Ilfov

Grupul de Initiativa Civica IOR Titan

Prietenii Parcului IOR

_

* Această inițiativă de advocacy face parte din proiectul Viitor prin Acțiune.

Proiect derulat de Asociația A.R.T. Fusion în parteneriat cu Organizația Națională Cercetașii României și Fundația Noi Orizonturi și beneficiază de o finanțare în valoare de 234615 € prin programul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.