Super FEM

Prin acest proiect, aducem în spațiul public experiențe female presenting.

Rewrite: Gender Narratives in the Media

Prin acest proiect, contribuim la formarea viitoarei generații de creatori de conținut care este atentă la dimensiunea de gen.

Let’s talk about gender, baby!

Prin acest proiect, contribuim la capacitarea tinerilor & ONG-urilor din 7 țări în abordarea problemelor legate de gen.

Viitorul pe care ni-l dorim

Prin acest proiect, contribuim la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030.

RECAP – Recuperarea incluziunii prin creativitate după pandemie

Prin acest proiect, contribuim la reintegrarea socială a tinerilorx după pandemie.

EFDI – Viitorul Ecologic, Divers și Incluziv

Prin acest proiect, creăm oportunități de învățare pentru persoanele cu dizabilități.

Dialogul schimbării

Prin acest proiect, creăm un dialog între tineri/tinere și autorități.

Training for Nature 2

februarie 11, 2022

Viitorul este Egal

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Viitor prin Acțiune

“Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.”

The Other Perspective

Acest propiect presupune crearea unui spațiu de împărtășit bune practici și experiențe între organizații de tineret de pe două continente, în domeniul activismului pentru drepturile LGBTQ+ prin metoda Bibliotecii Vii.

Forum Theater – as tool to stimulate civic involvement

Prin acest proiect ce folosește metoda de Teatru Forum, a fost adresată tematica drepturilor omului și a (in)egalității de gen.

Viitor prin acțiune

Acest proiect este centrat în jurul dezvoltării de competențe personale și profesionale pentru adoptarea unui stil de viață sustenabil.

InclusiOFF – Let’s turn it ON

Scopul principal al proiectului este de a împuternici lucrătorii de tineret și tinerii de a fi competenți în abordarea excluziunii sociale. 

Cărți fără coperți

Prin această metodă de educație non-formală, deconstruim stereotipuri și prejudecăți.

Teatru pentru Diversitate

Acest proiect este centrat în jurul metodei de Teatru Ziar, având ca scop invitația la reflecție asupra unor probleme sociale și modul în care acestea sunt prezentate în media.

Using theatre to make politics

“Using Theatre to Make Politics” este un proiect care vizează capacitarea a șase organizații de tineret în ceea ce privește creșterea nivelului participării civice și implicării tinerilor în diverse procese democratice și de elaborare de politici.

You are the engine of change

Acest proiect a stimulat dezvoltarea unei rețele de multiplicatori ai Teatrului celor Opresați în diferite regiuni ale Europei și Africii.

In the footsteps of a migrant

Acest proiect aduce un instrument pentru a contesta și combate stereotipurile, rasismul, xenofobia și polarizarea în societățile europene.

Împreună pentru o viață mai bună

Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivului se va realiza prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comunitatea marginalizată Vărăști.

Embody Change

Proiectul le permite participanților să lucreze la nivel internațional prin dezvoltarea competențelor lor în conformitate cu modelul de competență internațional al formatorilor.

Animate the Global Change

Acest proiect a oferit lucrătorilor/lucrătoarelor de tineret din țările europene și africane, oportunitatea de a explora mai profund subiectele globale.

Differences Challenge Assumptions

Proiectul adresează impactul globalizării, creșterea mișcării de migrație, schimbări culturale, dezvoltarea unor subculturi, lipsa de coerență în politicile publice..

Pornește motorul schimbării în comunitatea ta

Gradul scăzut de participare civică a tinerilor din zone şi medii defavorizate a fost problema abordată în proiect, cu scopul de a crește gradul participării civice.

You are part of this world, be part of its future

Proiectul a adus laolaltă șase ONG-uri din șase țări diferite, care au experiență în educație globală și împreună au ajuns la peste 6000 de beneficiari direcți.

World’s future in your actions

Acest proiect a fost creat în contextul nevoii de cooperare Nord-Sud între structurile de tineri ale societății civile, unde schimburile de practici și inițiativele comune nu primesc suficient sprijin.

Fii parte la diversitate!

Mesajul proiectului a fost de a respecta drepturile omului, diversitatea și de a deconstrui prejudecăți.

Pregătim oameni pentru un viitor mai bun

Acest proiect adresează nevoie de sprijin a comunității școlare pentru a furniza o educație de calitate, suport pentru diversificarea metodelor de predare, pentru îmbunătățirea relațiilor cu elevii și cu părinții.

Training for nature

Training for Nature a oferit participanților o înțelegere holistică a unității și interdependenței societății umane și a mediului natural.

Școala pentru viață

Acest proiect s-a adresat categoriilor defavorizate pentru a-i ajuta pe tine în orientarea profesională.

Împreună pentru o comunitate mai bună

Acest proiect a contribuit la aducerea împreună a actorilor relevanți (cetățeni și instituții) într-o direcție comună pentru dezvoltarea locală.

Through the Lens of the Other

Proiectul își dorește să contribuie la formarea unei societăți europene tolerante față de grupurile vulnerabile, marginalizate și oprimate.

Poți să fii cine vrei tu, gen

Tu cine vrei să fii? Și cum îi ajuți pe oamenii din jurul tău să fie cine vor ei?

 10,952 total views,  4 views today