Împreună pentru o viață mai bună

Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivului se va realiza prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comunitatea marginalizată Vărăști.

Embody Change

Proiectul le permite participanților să lucreze la nivel internațional prin dezvoltarea competențelor lor în conformitate cu modelul de competență internațional al formatorilor.

Pornește motorul schimbării în comunitatea ta

Gradul scăzut de participare civică a tinerilor din zone şi medii defavorizate a fost problema abordată în proiect, cu scopul de a crește gradul participării civice.

Pregătim oameni pentru un viitor mai bun

Acest proiect adresează nevoie de sprijin a comunității școlare pentru a furniza o educație de calitate, suport pentru diversificarea metodelor de predare, pentru îmbunătățirea relațiilor cu elevii și cu părinții.

Școala pentru viață

Acest proiect s-a adresat categoriilor defavorizate pentru a-i ajuta pe tine în orientarea profesională.

Împreună pentru o comunitate mai bună

Acest proiect a contribuit la aducerea împreună a actorilor relevanți (cetățeni și instituții) într-o direcție comună pentru dezvoltarea locală.