Scopul principal al acestui proiect a fost capacitarea organizațiilor de tineret în ceea ce privește participarea și implicarea tinerilor/tinerelor în procesele și schimbările sociale.

Asociația A.R.T. Fusion împreună cu partenerii săi, a dezvoltat acest proiect pentru a răspunde diferitelor nevoi identificate în țările și regiunile organizațiilor partenere. În domeniul tineret, există o lipsă de competențe avansate în utilizarea de metode practice ce vizează îmbunătățirea activității persoanelor din grupul țintă.

Partenerii implicați în acest proiect sunt din: Burundi, Bulgaria, Kenya, Letonia, Nigeria, Portugalia, România și Tanzania.

Scopul principal al acestui proiect a fost capacitarea organizațiilor de tineret în ceea ce privește participarea și implicarea tinerilor/tinerelor în procesele și schimbările sociale;

Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie 2017 și octombrie 2019.

Proiectul a atins următoarele obiective:

 • introducerea de metodologii inovatoare tinerilor/tinerelor de pe 2 continente;
 • stimularea schimbului de bune practici din domeniul tineret între cele două continente;
 • stimularea dezvoltării unei rețele de multiplicatori ai Teatrului celor Opresați în diferite regiuni ale Europei și Africii;
 • dezvoltarea atitudinilor proactive și a spiritului de inițiativă între membrii ONG-urilor partenere și între beneficiarii partenerilor (tineri/e).
 • Creșterea nivelului de participare activă a beneficiarilor direcți și indirecti.

 

Principalii beneficiari ai proiectului (32 de lucrători de tineret) au luat parte la un curs de formare pe termen lung, axat pe dezvoltarea competențelor practice de lucru în metodologia Teatru celor Opresați.

Activitățile proiectului au fost:

 1. Primul curs de formare pentru dezvoltarea competențelor de bază în metodologia Teatru celor Opresați (Teatru Imagine și Teatru Forum) pentru viitorii multiplicatori (a avut loc la Bujumbura, Burundi, în octombrie 2018);
 2. Prima perioada de practică în fiecare dintre țările partenere, în care multiplicatorii au pregătit și implementat reprezentații de teatru forum pentru cel puțin 1600 de tineri (cel puțin 200 în fiecare țară). Subiectele pieselor au fost bullying-ul, violența în familie, manipularea, inegalitatea de gen, abuzul de droguri și sarcinile timpurii.
 3. Cel de-al doilea curs de formare (care a avut loc la Busteni, România, în martie 2019), pentru evaluarea rezultatelor primei perioade de practică și pentru dezvoltarea competențelor avansate în Teatrul celor Opresați (Teatru Ziar și Teatru Invizibil).
 4. A doua etapă de practică a avut loc în țările partenere, unde multiplicatorii și-au transferat competențele într-o nouă rundă de reprezentații pentru mai mult de 100 de persoane din fiecare țară. Subiectele abordate în această fază au fost: violența împotriva femeilor, manipularea emoțională într-o relație, accidentele rutiere etc.
 5. Întâlnirea finală de evaluare a fost organizată în Riga, Letonia, în august 2019, pentru a evalua impactul întregului proiect și pentru a planifica modul în care rețeaua va continua să funcționeze de acum încolo.
 6. Fiecare partener a diseminat rezultatele proiectului în comunitățile sale, către persoanele interesate și alte organizații, pentru a crește interesul societății civile față de Teatrul celor Opresați. 

Principalele rezultate ale proiectului au fost:

 • O rețea de organizații puternice, competente în Teatrul celor Opresați de pe 2 continente (Africa și Europa).
 • 32 de multiplicatori care sunt practicieni încrezători și independenți în Teatrul celor Opresați. 
 • 120 de voluntari care s-au implicat în reprezentațiile locale ca actori și membri în echipă.
 • 52 de spectacole (Teatru Forum, Teatru Ziar și Teatru Invizibil) implementate în 8 țări.
 • 2400 de spectatori, în mare parte tineri care au luat parte la procesul interactiv și au explorat situații de opresiune din viața lor.
 • 53 de parteneri locali, precum școli, instituții de servicii sociale, centre de tineret, centre de plasament, alți membri ai societății civile, mass-media și autorități locale.
 • 9200 de beneficiari indirecti.
 • Un manual pentru sprijinirea lucrătorilor de tineret în metodologia Teatrului celor Opresați. Il gasesti aici.

Acest proiect este organizat cu suportul Erasmus+, program al Uniunii Europene.