Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Una dintre valorile noastre organizaționale este egalitatea. Credem în egalitate de gen și visăm la o lume în care femeile se bucură de aceleași drepturi cu bărbații. De aceleași șanse, de aceeași siguranță, de același respect. Pentru noi, viitorul este egal.

Violența domestică și de gen sunt încă unele dintre cele mai mari provocări în lupta pentru drepturile omului și egalitate de șanse. 

Iar prin proiectul „Viitorul este egal”, ne-am propus ca scop să promovăm egalitatea de gen și drepturile omului la nivelul tinerilor/tinerelor (cu vârste cuprinse între 14-18 ani) din București prin metode de educație non-formală, campanii de conștientizare, campanii stradale și de advocacy.

La fel de mult credem și în puterea educației, iar primul obiectiv al proiectului constă în capacitarea și motivarea a 900 de elevi și eleve din 10 licee din București pentru a deveni promotori/oare și activiști/activiste pentru drepturile lor în ceea ce privește egalitatea gen și stoparea violenței de gen și a comportamentelor sexiste prin campanii de conștientizare și campanii stradale pe perioada a doi ani școlari.

Un alt obiectiv este creșterea gradului de informare și conștientizare a tinerilor și tinerelor din București referitor la respectarea drepturilor omului și stoparea violenței de gen și a comportamentelor sexiste prin doua campanii stradale organizate împreună cu elevi din cele 10 licee.

Și, nu în ultimul rând, avem obiectivul dezvoltării unei campanii de monitorizare și influențare politici publice pentru respectarea drepturilor omului și a egalității de gen, în special în ceea ce privește implementarea Convenției de la Istanbul.

Activitățile pe care le vom desfășura în cadrul proiectului sunt:

  1. Organizăm o campanie cu tematica violenței de gen în rândul a 900 de elevi – dialogul cu elevi și eleve va consta într-o sesiune de 30 de module cu 90 de ateliere în 10 licee din București, pe durata a 10 luni, timp de 2 ani școlari;
  2. Organizăm două campanii stradale pentru creșterea gradului de respectare a drepturilor omului și stoparea violenței de gen –  după atelierele de educație de gen, elevii și elevele vor avea șansa de a se implică activ în dezvoltarea și implementarea campaniilor stradale;
  3. Investigăm. Realizăm o unei cercetare cantitativă în randul celor 900 de elevi care să contribuie la colectare de date pentru a înțelege câți/câte dintre cei 900 de tineri/tinere implicați/implicate pot identifica tipare comportamentale abuzive și forme de violență cu privire la propriile identități de gen sau ale celor din jur;
  4. Consultăm actori relevanți în problematica drepturilor omului și a egalitatii de gen pentru a încerca să identificăm soluții și să dezvoltăm procese colaborative de propuneri de politici publice privind violența de gen;
  5. Derulăm o campanie de advocacy – dezvoltăm o serie de propuneri pentru prevenirea și combaterea violenței de gen în rândul tinerilor/tinerelor, în urma cercetării și întâlnirilor cu experți/experte;
  6. Monitorizăm implementarea politicilor și strategiilor naționale privind egalitatea de gen și violenta de gen – în mod special a Convenției de la Istanbul, dar și a altor politici și strategii pe toată durata proiectului. 

Proiect derulat de Asociația A.R.T. Fusion, în parteneriat cu Asociația FRONT și beneficiază de o finanțare în valoare de 170,121 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Noutăți

Filter