Proiectul a avut drept scop capacitarea organizațiilor partenere în domeniul promovării și elaborării politicilor și dezvoltarea unor atitudini proactive puternice și a unui sentiment de inițiativă atât în rândul partenerilor, cât și al beneficiarilor.

Perioada de desfășurare 

12.10.2018- 11.10.2021

Scop

“Using Theatre to Make Politics” a fost un proiect care a vizat capacitarea a șase organizații de tineret în ceea ce privește creșterea nivelului participării civice și implicării tinerilor în diverse procese democratice și de elaborare de politici. Acest lucru a fost realizat prin introducerea unor metode inovatoare, cum ar fi Teatrul Legislativ și Teatrul Ziar.

Activitățile proiectului:

 • Întâlnirea de inițiere a proiectului- decembrie 2018;

Am început proiectul cu o primă întâlnire în Rajcza, Polonia, care a avut loc între 1-5 decembrie 2018, unde ne-am adunat cu fiecare coordonator al organizațiilor partenere. La această întâlnire de kick-off s-au pus la punct toate detaliile proiectului, s-au stabilit datele pentru fiecare activitate din proiect, s-au clarificat rolurile fiecărui partener și s-au stabilit task-urile din perioada următoare.

 • Primul curs de formare- dezvoltarea de competențe în metoda Teatru Legislativ- mai, 2019;

Primul curs de formare din cadrul proiectului a avut loc în Madeira, Portugalia, unde au participat 27 de oameni din 6 țări (România, Portugalia, Ungaria, Grecia, Polonia și Norvegia). Acolo am învățat împreună despre diferite forme ale Teatrului celor Opresați, precum Teatru Forum, Teatru Imagine și Teatru Legislativ, dar și despre advocacy. Cele 6 echipe prezente, fiecare reprezentativă pentru propria țară, au trecut prin toate etapele de creare a unei piese de Teatru Legislativ și au plecat din Portugalia cu un plan de acțiune pentru a implementa acasă, în comunitățile lor, ce au învățat acolo, în următoarele 6 luni.

 • Prima perioadă de practică în țara de origine- se implimentează evenimente de teatru legislativ- mai- decembrie 2019;

În Grecia, după reprezentațiile de Teatru Legislativ, s-a făcut o campanie de advocacy cu privire la accesibilitatea orașului, pentru persoanele cu dizabilități. Organizația implicată în proiect a strâns 337 de semnături pentru o petiție online, a participat la întâlniri cu primarul din Atena, și a trimis 650 de e-mailuri către persoane cu putere de decizie, astfel încât să tragă un semnal de alarmă cu privire la probleme precum lipsa locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilități. 

În Ungaria, după reprezentațiile de Teatru Legislativ, s-au colectat propuneri din public pe subiecte precum sistemul educațional, care este unul plin de inegalități și apoi, organizația implicată din proiect s-a adresat directorilor de școli din Debrecen. 

Organizația parteneră din Norvegia s-a concentrat pe lipsa infrastructurii în reprezentațiile de Teatru Legislativ și în campania de advocacy, problema identificată de aceasta fiind că tinerii din medii rurale nu au un acces facil la mijloace de transport în comun pentru a se putea deplasa în locurile în care au activități educaționale sau de socializare.  

În Polonia, campania de advocacy și reprezentațiile de Teatru Ziar au targetat lipsa de suport profesional în școli în ceea ce privește sănătatea mentală și socială a copiilor. Organizația We Add Wings a inițiat discuții cu elevi, studenți, profesori și directori, și a adresat recomandări pentru a angaja experți.

Topicul ales în Madeira, Portugalia, a fost corelat cu lipsa aplicării legislației în cazul persoanelor care aruncă gunoi pe străzi. Teatro Metaphora a lucrat alături de elevi și studenți, unde focusul a fost să colecteze propuneri de la ei pentru a învăța în niște școli verzi, care respectă principii sustenabile. 

În România, reprezentațiile de Teatru Legislativ au avut drept focus violența domestică și de gen. Ulterior, am colectat propuneri de la supraviețuitoare ale acestor fenomene, am organizat un eveniment în care am invitat experți pentru a vorbi despre implementarea Convenției de la Istanbul și am identificat, alături de aceștia, care sunt principalele probleme și posibile soluții.

 • Al doilea curs de formare- analizarea perioadei de practică, dezvoltarea de competențe în metoda Teatru Ziar- decembrie 2019, România;

În perioada 6-15 decembrie a avut loc al doilea training din cadrul proiectului “Using Theatre to Make Politics”. Trainingul a readus împreună cele 6 echipe naționale pentru evaluarea implementării metodei de Teatru Legislativ (care în România a constat în reprezentațiile pe tematica violenței domestice) și de această dată, participanții/participantele au învățat despre Teatru Ziar și cum poate această metodă folosită la nivel local. Participanții/participantele s-au pregătit din nou, spre finalul training-ului, pentru întoarcerea în țară cu un plan punerea în aplicare a lucrurilor învățate la cursul de formare, urmând să pregătească reprezentații de Teatru Ziar în propriile comunități.

 • A doua perioadă de practică- aplicarea celor învățate la al doilea trainig în țara de origine- decembrie 2019- iulie 2021;

În a doua perioadă de practică, în România, am elaborat un ghid cu tehnicile care se folosesc într-un proces de Teatru Ziar, pe care l-am folosit în pregătirea voluntarilor cu care am lucrat pentru crearea reprezentațiilor. Tema aleasă a fost, și de această dată, violența de gen și felul în care este portretizată în media.

Tematicile alese de către organizațiile partenere au fost: Cyberbullying/mesaje cu tentă sexuală/presiuni sociale în Portugalia, Femicid în America Latină a fost topicul ales de către Polonia, Violența Domestică în Ungaria, Precaritatea spațiului locativ în Grecia și Lipsa infrastructurii de transport public în Norvegia.

 • Festivalul Teatrului celor Opresați- Ungaria, iulie 2021;

În iulie 2021, cu un an mai târziu decât era planificat inițial, ne-am întâlnit din nou, de această dată în Ungaria, unde am pus în scenă piese de Teatru Ziar și Teatru Legislativ care au fost centrate în jurul unor subiecte precum violența domestică și de gen, mediu, lipsă infrastructură, lipsă acțiunilor guvernamentale față de oamenii care nu au locuințe sau consum (i)responsabil de conținut media.

Alături de echipa noastră de actori voluntari, am pus în scenă o reprezentație ce a fost un punct de pornire în dialogul despre egalitatea de gen, violență de gen și influența media în România.

Festivalul care ne-a adus din nou împreună ne-a făcut să reflectăm la problemele sociale cu care se confruntă oameni din România, Ungaria, Polonia, Portugalia, Grecia și Norvegia. Multe dintre aceste probleme sunt interconectate și se regăsesc în toate colțurile lumii.

 • Evaluarea de final a proiectului- septembrie 2021, Norvegia;

Pentru ultima întâlnire din cadrul proiectului, am plecat pe meleaguri îndepărtate, să facem o evaluare a ultimilor 3 ani în care am lucrat împreună. Întâlnirea a avut loc cu un an mai târziu decât ar fi trebuit să se întâmple, din cauza întârzierilor și amânărilor provocate de pandemie, despre care poți citi mai multe aici. Ne-am adunat în Balestrand, în Fiordurile Norvegiene, într-un paradis rece, înconjurat de livezi.

Chiar dacă pandemia a dat peste cap multe dintre activitățile acestui proiect, precum evenimentul (Ne)Convenția de la Istanbul sau Festivalul de Teatrul celor Opresați, care a adus împreună partenerii din toate țările, când am tras linie și am pus totul pe hârtie, ne-am dat seama că am reușit să facem toate lucrurile cu impact la care visam.

Acest proiect ne-a apropiat și mai mult de tematicile violenței domestice și de gen, și am lucrat cu metodele de Teatru Legislativ și Teatru Ziar, pentru a le atrage oamenilor atenția cu privire la aceste fenomene. Am jucat în fața unor femei care au fost victime, iar propunerile legislative au venit chiar de la ele, am mers în licee din comunități, am colectat povești de la adolescente și le-am dus mai departe, într-un eveniment organizat în București, la care au participat și reprezentanți/e ai/ale statului.

Rezultate

Principalele rezultate din cadrul acestui proiect au fost: 

 • Crearea unei rețele de organizații puternice competente în metodologia Teatrului celor Opresați din 6 țări;
 • 6 organizații de tineret cu o capacitate mai mare de a influența procesul de elaborare a politicilor în comunitățile lor;
 • 29 de multiplicatori care sunt practicanți încrezători și independenți în domeniul Teatrului celor Opresați;
 • 115 voluntari/e care s-au implicat în spectacolele locale ca actori/actrițe și susținători/susținătoare;
 • 70 de spectacole (Teatru Legislativ și Teatru Ziar) implementate în 6 țări pe teme de violență domestică, violență de gen, bullying, accesibilitate, sustenabilitate, lipsă de transport, bullying psihologic, cyber bulling, condiții precare de viață etc.
 • 2630 de spectatori, majoritatea tineri care au luat parte la procesul interactiv, au explorat exemple de opresiune din viața lor, și-au sporit motivația și au fost împuterniciți, să facă propuneri de modificări legislative;
 • 62 de parteneri locali, cum ar fi școli, instituții de servicii sociale, centre de tineret, alți membri ai societății civile, mass-media și autorități locale, dar și entități private;
 • 6020 beneficiari indirecti;
 • 2 manuale pentru sprijinirea lucrătorilor de tineret în Teatrul celor Opresați (unul pe Teatru Ziar și unul pe Teatru Legislativ, traduse în toate limbile reprezentate în proiect;
 • Un film al proiectului.

Câteva cuvinte despre manuale

În urma activităților din proiect, atât cele internaționale, cât și cele la nivel național în cele 6 tari, s-au dezvoltat două instrumente pentru a sprijini alți practicieni în punerea în practică a celor doua metode folosite în cadrul proiectului (Teatru Legislativ și Teatru Ziar). Manualele cuprind atât informații despre proiect, conceptele care stau la baza metodelor, informații din contextele naționale și exerciții pentru pregătirea proceselor de Teatru Legislativ și Teatru Ziar.

Mai multe despre atmosfera din proiect poți vedea aici, în after-movie-ul realizat după terminarea activităților din cadrul acestui proiect pe care l-am desfășurat în ultimii 3 ani, alături de partenerii din Portugalia, Ungaria, Grecia, Polonia și Norvegia.

Aceste resurse au fost diseminate în cadrul a două evenimente: în cadrul unuia dintre ele, au participat studenți din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București. Dialogul cu aceștia a fost orientat către modalitățile de intervenție în comunitate, în lucrul cu beneficiari. Am povestit cu studenții despre cele două metode folosite în proiect, Teatru Legislativ și Teatru Ziar, le-am oferit resursele necesare pentru a putea învăța mai multe despre metode, și le-am prezentat rezultatele fiecărei țări implicate în proiect. Cel de-al doilea eveniment de diseminare a fost destinat profesorilor din România, care lucrează cu elevi de vârste diferite și care își doresc să învețe mai multe metode de educație non-formală pe care să le includă în munca lor de zi cu zi. 

În total, la cele două evenimente de diseminare, au participat peste 100 de persoane. 

Parteneri:

 • Inter Alia (Grecia)
 • SNRDIMU (Polonia)
 • Teatro Metaphora (Portugalia)
 • Creative Connections (Norvegia)
 • Hang-Kép Kulturális Egyesület (Ungaria)

Acest proiect a fost implementat cu suportul Eramus+, program al Uniunii Europene.