Scopul acestui proiect este de a capacita organizațiile partenere să aducă pe agenda publică drepturile minorităților LGBTQ+ și să activeze pentru schimbări sau adoptare de politici în acest domeniu.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Crearea unui spațiu de împărtășit bune practici și experiențe între organizații de tineret de pe două continente, în domeniul activismului pentru drepturile LGBTQ+;
 • Creșterea nivelului de inovare și creativitate în domeniul lucrătorilor de tineret care se ocupă cu drepturile LGBTQ+;
 • Creșterea nivelului de cunoștințe ale tinerilor și lucrătorilor de tineret pe subiecte precum: Drepturile Omului (valori, principii, studii de caz), Istoricul Drepturilor și Mișcării comunității LGBTQ+, excluziune socială, dialog intercultural, toleranță;
 • Dezvoltarea spiritului de inițiativă a lucrătorilor de tineret;
 • Capacitarea activiștilor și activistelor LGBTQ+ să își continue munca într-un mod care să producă un impact mai mare;
 • Dezvoltarea competențelor lucrătorilor de tineret în ceea ce privește metode de educație non-formală precum Biblioteca Vie si Teatru Legislativ;
 • Motivarea organizațiilor de tineret să activeze pentru drepturile LGBTQ+ și să influențeze politici atât în comunitățile lor, cât și la nivel global. 

 

Activități:

 • Intalnire de planificare a proiectului cu toți partenerii implicați în proiect, în Africa de Sud;
 • Cercetare locală și selecție de multiplicatori/multiplicatoare;
 • Curs de formare pentru toți partenerii din proiect în drepturile omului, LGBTQ+ și Biblioteca Vie  pentru promovarea diversității și a respectului pentru drepturile omului, în Uganda;
 • Evenimente locale de Bibliotecă Vie care să ajungă la cel puțin 200 de oameni în fiecare țară (cel puțin 10 cărți vii vor aparține grupurilor LGBTQ+ și alte cărți vii vor fi din alte grupuri vulnerabile, predispuse discriminării);
 • Curs de formare pentru toți partenerii din proiect în competențe avansate pentru educația în ceea ce privește drepturile LGBTQ+, cu focus pe metoda de Teatru Legislativ, în România;
 • Evenimente locale de advocacy pentru drepturile LGBTQ+ – reprezentații de Teatru Legislativ pentru cel puțin 200 de persoane (membri ai comunității LGBTQ+, decidenți politici și alți actori relevanți în domeniul politicilor publice);
 • Evaluare finală și planificare strategică de viitor cu toții partenerii în Serbia. 
 • Diseminare locală și activități de follow-up.

Proiectul are o durată de 24 de luni și ne așteptăm să aibă următoarele rezultate concrete:

 • O echipă de 30 de formatori și activiști pentru drepturile LGBTQ+ (din Africa de Sud, Botswana, Macedonia de Nord, Nigeria, România, Serbia și Uganda );
 • Cel puțin 2940 de beneficiari direcți în urma implementării activităților locale;
 • 7 campanii de advocacy pentru schimbarea politicilor cu privire la drepturile minorităților LGBTQ+ în 7 țări;
 • O colecție de Cărți Vii din Bibliotecile Vii ale proiectului în format scris și audio;
 • Un film despre experiența proiectului, tradus în toate limbile din țările implicate.

Acest proiect a fost inițiat de către A.R.T. Fusion impreuna cu BalkanIDEA Novi Sad, organizația coordonatoare. Celelalte organizații partenere sunt:

 • Men And Boys For Gender Equality Botswana;
 • Youth Association creACTive;
 • The Initiative for Equal Rights;
 • South Africa Volunteer Work Camp Association;
 • QUEER YOUTH UGANDA;

 

Acest proiect este finanțat prin Erasmus+, program al Uniunii Europene.