Scopul proiectului este de a dezvolta abilități critice în privința consumului de media în rândul cetățenilor din București prin Teatru Ziar.

Durata proiectului: 

Aprilie 2020- decembrie 2020

Scopul proiectului este de a dezvolta abilități critice în prvința consumului de media în rândul cetățenilor din București prin Teatru Ziar. 

Teatrul Ziar este o metodă de educație nonformală din cadrul Teatrului celor Opresați, metodologie dezvoltată de Augusto Boal în Brazilia și replicată apoi la nivel internațional. Aceasta constă în transformarea unor texte nedramatice (știri, statistici, rapoarte etc) într-un spectacol de teatru, cu ajutorul unui grup de actori voluntari (cu sau fără experiență anterioară), cu scopul de a provoca reflecție asupra unor probleme sociale și modul în care acestea sunt prezentate în media.

 

Obiectivele specifice sunt:

– Crearea unei rețele active pe toată durata proiectului, și ulterior, de 5 facilitatori de educație nonformală focusată pe metoda de Teatru Ziar și dezvoltarea de abilități critice în relație cu media.

– Dezvoltarea de abilități de gândire critică în relație cu media în rândul a minim 300 de oameni din București.

– Dezvoltarea unui set de ilustrații pe metoda de Teatru Ziar și consumul critic de media (de care vor beneficia participanții la proiect, dar care sunt disponibile și online accesând link-urile de mai sus, pentru a putea fi utilizate de către alte organizații/grupuri).

Proiectul vizează o serie de beneficiari cu grad ridicat de multiplicare și potențial de impact în societate după cum urmează:

Beneficiari direcți:

  1. 5 facilitatori – vor fi instruți în metoda de Teatru Ziar și utilizarea acesteia pentru a dezvolta abilități de gândire critică, și vor organiza reprezentații de Teatru Ziar (împreună cu echipa de proiect). După finalizarea proiectului, ei vor rămâne o resursă importantă, putând să lucreze in continuare cu metoda de Teatru Ziar sau să disemineze informația mai departe către alte organizații/grupuri.
  2. 15 voluntari – Teatrul Ziar este o metodă în care se lucrează cu actori voluntari, ce vor fi identificați printr-un apel deschis și ce vor trece printr-un proces de formare. Implicarea acestora în proiect este esențială pentru a întări și susține voluntariatul și pentru a promova implicarea tinerilor în promovarea diversității.
  3. 300 de persoane din București – facilitatorii împreună cu echipa de proiect vor pregăti și organiza reprezentații de Teatru Ziar în școli și în cadrul unor evenimente relevante (de tip Street Delivery) cu scopul de a dezvolta abilități critice în relație cu media și a promova diversitatea.

Acest proiect este finanțat de Ambasada Franței.