Acest proiect a avut drept scop întărirea parteneriatului între școală și părinți în beneficiul dezvoltării viitorilor experți de care societatea românească are nevoie.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

August 2018- octombrie 2019

DE CE ACEST PROIECT?/ CONTEXT

Comunitatea școlară din fiecare localitate reprezintă un punct de importanță majoră  pentru orice comunitate care aspiră la dezvoltare pe termen lung. De multe ori însă, în comunități se intervine cu proiecte punctuale, fără o aprofundare și un sprijin de durată pentru ca aceste comunități să reușescă dezvoltarea unei practici de generare și implementare a inițiativelor locale de dezvoltare.

Școlile, prin cadrele didacice participă activ la viața unei comunități, reprezintă un pilon și exercită influență asupra altor membri locali, fiind direct implicați în formarea viitorilor adulți, nu numai din punct de vedere al cunoștințelor, dar și al caracterului. Comunitatea școlară are neoie de sprijin pentru a furniza o educație de calitate, suport pentru diversificarea metodelor de predare, pentru îmbunătățirea relațiilor cu elevii și cu părinții. Pe de altă parte, elevii au nevoie de îndrumare pentru a descoperi domeniile profesionale pentru care au înclinații și care le-ar putea oferi o carieră potrivită cu înzestrarea lor naturală. Părinții se simt pierduți de multe ori între dorințele copiilor, propriile dorințe, presiunile și nevoile școlii de a forma viitorii adulți.

De aceea, acest proiect va veni în sprijinul parteneriatului școala-elev (profesor, elev, părinte) și va lucra direct cu aceștia prin activitățile gândite de experții noștri.

Acest proiect se va desfășura în 3 comunități rurale: Corbii Mari, Cosmești, Potlogi.

SCOP ȘI OBIECTIVE:

Întărirea parteneriatului între școală și părinți (profesori, elevi și părinți) în beneficiul dezvoltării viitorilor experți de care societatea românească are nevoie.

Obiective:

  1. Identificarea înclinațiilor pentru 100 elevi ai claselor a VII-a și  a-VIII-a din comunitățile Corbii Mari, Potlogi și Cosmești prin activități de orientare vocațională, conectarea cu piața muncii, cu specificul anumitor domenii oferind ateliere de orientare vocațională și întâlniri de mentorat din partea unor oameni cu experiență în diferite domenii profesionale – profesori, ingineri, programatori etc,  pe durata celor trei luni.
  2. Dezvoltarea pentru 50 de cadre didactice din comunitățile participante la prouiect, de competențe de utilizare a metodelor creative de predare pe specificul fiecărei arii curriculare pentru creșterea atractivității orelor și corelarea cunoștințelor transmise cu viața cotidiană a elevilor, pe durata proiectului
  3. Îmbunătățirea comptențelor pentru 50 de cadre didactice, de comunicare și relaționare cu elevii și părinții, pe durata proiectului
  4. Creșterea nivelului de implicare în procesul educațional în rândul a 50 de părinți, prin îmbunătățirea competențelor de comunicare și relaționare și stimularea asumării unui rol activ în viața școlară a copiilor, pe durata proiectului.  

 

ACTIVITĂȚI:

S-au derulat un total de 27 de ateliere în cele 3 comunități (9 ateliere per comunitate câte 3 în fiecare lună, timp de 3 luni: unul pentru profesori, unul pentru părinți și unul pentru elevi)

  1. Ateliere de formare pentru profesori în metode creative de predare

Atelier 1  Creativitate și modalități creative de predare;

Atelier 2 Dezvoltarea competențelor de generare a unor metode și tehnici de predare care să stimuleze implicarea activă a elevilor în învățare;

Atelier 3 Generarea unor instrumente de predare creativă, specifice principalelor arii curriculare;

 

  1. Ateliere pentru părinți de dezvoltare a competențelor de comunicare și relaționare și atragerea lor ca actori activi în procesul educațional

Atelier 1  Comunicarea în relația părinte-copil;

Atelier 2  Comunicarea cu cadrele didactice și raportarea la școală ca instituție de formare;

Atelier 3 Construirea unor relații pozitive și de colaborare în interesul dezvoltării copilului ca viitor adult competent; 

 

  1. Ateliere de orientare vocațională și mentorat pentru elevi cu scopul creșterii interesului și  atractivității școlii și corelarea cu viața profesională viitoare 

Atelier 1 Evaluarea înclinațiilor native din perspectiva orientării vocaționale;

Atelier 2 Îndrumarea către ariile și activitățile cele mai potrivite înzestrărilor naturale;

Atelier 3 Mentorat din partea specialiștilor din diferite domenii de activitate: inginerie, IT, profesorat etc.

 

Acest proiect este finanțat de OMV Petrom.