Continuăm să vorbim despre probleme legate de gen. De data asta, ne dăm întâlnire în cadrul unui training internațional, care aduce împreună 23 de persoane din 7 țări europene.

Let’s talk about gender, baby! Continuăm să vorbim despre probleme legate de gen. De data asta, ne dăm întâlnire în cadrul unui training internațional, care aduce împreună 23 de persoane din 7 țări europene și este focusat pe analiza conținutului media cu o lentilă de gen. Scopul acestui proiect este să crească capacitatea organizațiilor de tineret din Europa să fie mai active în a promova o portretizare incluzivă în media. 

Cadrul metodologic al proiectului se bazează pe educația non-formală, cu accent principal pe Design Thinking (DT). DT este o metodologie centrată pe om care ne permite să proiectăm acțiuni activiste empatice, în căutarea nevoilor, temerilor, motivațiilor, aspirațiilor reale, pe care le identificăm atunci când lucrăm cu tinerii și cu diferiți actori comunitari legați de problemele de gen în mass-media. DT este utilizat în special atunci când se caută soluții inovatoare pentru a rezolva probleme complexe în contexte precum reprezentarea părtinitoare a genurilor în mass-media.

Obiectivele acestui training sunt:

  1. Dezvoltarea competențelor a 23 de lucrători de tineret din 7 țări pentru a identifica și aborda stereotipurile și prejudecățile de gen în mass-media și pentru a promova conținut media sensibil la gen prin metodologia Design Thinking (DT).
  2. Creșterea gradului de conștientizare, angajament și gândire critică față de portretizarea bărbaților și femeilor în mass-media în rândul a 7 organizații din Europa prin utilizarea diferitelor metode de educație non-formală.
  3. Creșterea gradului de conștientizare a importanței egalității de gen în mass-media printr-o campanie de conștientizare dezvoltată prin DT și care ajunge la cel puțin 1400 de persoane din 7 țări, inclusiv profesioniști din mass-media, societatea civilă și publicul larg.

Lucrătorx de tineret pe care îi căutăm pentru acest training vor dezvolta competențe pentru a aborda inegalitatea de gen și vor promova conținut media sensibil la gen. Prin activitatea de formare (combinată cu pregătirea anterioară și cu faza practică care urmează), aceștia vor dobândi cunoștințe despre problemele egalității de gen și cum să lucreze cu tinerx pe problemele egalității de gen, cu accent pe reprezentarea în mass-media și creșterea gândirii critice printre tinerx. Ei vor învăța să identifice stereotipurile și prejudecățile de gen și să-și sporească gândirea critică prin analiza conținutului media din perspectivă de gen. De asemenea, aceștia vor dezvolta competențe în dezvoltarea și implementarea campaniilor și activităților de creștere a gradului de conștientizare privind egalitatea de gen, inclusiv prin metodologii educaționale non-formale inovatoare și vizează în special tinerii care se confruntă cu violența și discriminarea de gen. Acest lucru îi va echipa pentru a îmbunătăți calitatea muncii lor cu tinerii, prin utilizarea de noi metode de facilitare a proceselor de grup pentru a implica tinerii în abordarea inegalității de gen.

Pe lângă Certificatul YouthPass oferit la finalul training-ului, vom folosi pentru persoanele participante și Open Badges digitale, un instrument inovator de recunoaștere a realizărilor de învățare, adaptat contextului activității de tineret.

Înainte de cursul de formare, participantx selectați, cu sprijinul organizației partenere, vor comunica și vor lucra împreună pentru a avea o imagine clară a problemelor de gen din comunitatea și țara lor, pentru a intra în contact și a înțelege luptele actuale ale tinerilorx. 

Training-ul oferă o înțelegere holistică și clară a conceptelor principale, cum ar fi rolurile și normele de gen, violența bazată pe gen, reprezentarea genului în mass-media prin diverse metodologii non-formale. De asemenea, elementele principale ale programului gravitează în jurul conceptului de egalitate de gen, incluziunea socială a tinerilor care se confruntă cu marginalizarea și schimbarea paradigmelor de utilizare a media prin metodologia Design Thinking.

După training, va exista o fază de implementare a procesului de DT, organizațiile partenere din fiecare țară vor sprijini lucrătorx de tineret în implementarea unei campanii de conștientizare (fie online, fie offline, sau ambele), care va ajunge la mai mulți tinerx, în special cei afectați de discriminarea de gen și violența de gen.

Prin campanii își vor spori capacitățile de implementare a activităților de conștientizare, de dezvoltare locală și parteneriate naționale, inclusiv cu actorii mass-media și, în general, le ridică nivelul de impact în acțiunile de gen egalitate la nivel național și european.

Ce căutăm:

– tinerx cu vârsta de peste 18 ani;

– lucrătorx de tineret;

– consilierx educaționali;

– profesori/profesoare/x;

– persoane care vorbesc bine limba engleză/beneficiază de traducere de la alți participanți;

– creatorx de conținut media.

Motivație: 

– interes pentru subiect;

– motivație de a te alătura procesului;

– un mix între factori personali și profesionali care trezesc curiozitatea către egalitatea de gen. 

Proces de selecție:

Selecția se va face de către fiecare organizație partenere care va colabora cu coordonatoarea proiectului pentru a ajunge pe lista finală a participanților conform criteriilor stabilite. Vor fi luate în considerare criterii precum facilitarea accesului pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele cu mai puține oportunități, interesul pentru mass-media și problemele de gen.

Aplică aici până pe 19 mai.

_

Proiectul Let’s talk about gender, baby! este finanțat prin Erasmus+, un program al Uniunii Europene.