7 țări diferite, aceeași nevoie de informare

Persoanele participante la training-ul ”Let’s talk about gender, baby!”, din 7 țări europene (România, Portugalia, Slovenia, Spania, Polonia și Grecia) au realizat o serie de materiale pentru propria lor comunitate, cu scopul de a informa în ceea ce privește problemele legate de egalitatea de gen.

Faza de implementare a procesului de Design Thinking, metodologia care a stat la baza cursului care a avut loc în luna iulie, a fost ghidată atât de către echipa de proiect, cât și de organizațiile partenere din fiecare țară. Lucrătorx de tineret cu care am lucrat în cadrul acestui proiect au implementat mici campanii de creștere a gradului de conștientizare pentru a ajunge la și mai mulți tineri din comunitățile lor (în special cei afectați direct de discriminare și violență de gen).

Dacă la începutul proiectului contactul lor cu comunitatea locală a fost de a identifica problemele cu care se confruntă (fiecare persoană participantă a realizat un interviu cu membri ai comunității), ulterior training-ului, focusul acestora a fost pe soluții. 

De la a decide ce teme merită abordate și în ce fel în echipă, până la a crea materiale vizuale informative, acestea au fost diseminate pe conturile personale ale participanților, pe conturile sociale ale organizației coordonatoare, dar și pe conturile partenerilor implicați în proiect. 

Printre temele alese, se numără concepte și informații precum egalitate de gen, identitate și identitate de gen, dar și intersecționalitate – concepte teoretizate în cadrul training-ului, explorate în practică prin metoda Teatru Ziar și aprofundate prin intermediul setului de resurse trimis participanților la finalul cursului. 

_

Proiectul Let’s talk about gender, baby! este finanțat prin Erasmus+, un program al Uniunii Europene.