Principalul grup țintă al proiectului sunt tinerii, în special aflați în risc de excluziune socială.

Scopul principal al proiectului este de a împuternici lucrătorii de tineret și tinerii de a fi competenți în abordarea excluziunii sociale. 

Principalele obiective sunt:

  1. Capacitarea a 6 organizații de tineret de a aborda eficient excluziuna socială în comunitățile lor.
  2. Crearea unei rețele de 30 de lucrători tineri competenți în abordarea excluziunii sociale prin educație non-formală și advocacy. 
  3. Dezvoltarea competențelor a 900 de tineri (30 de tineri pentru fiecare lucrător de tineret) de a înțelege și face față excluziunii sociale din viața lor și din societate.

Principalul grup țintă al proiectului sunt tinerii, în special cei cu risc de excludere socială. Grupurile secundare sunt lucrătorii de tineret care au nevoie de competențe mai avansate în combaterea excluziunii sociale și luarea decizilor.

Pe o perioadă de doi ani, proiectul va consta în:

  •  1 întâlnire de inițiere a proiectului;
  • 1 training cu focus pe metode de învățare non-formală și incluziune socială;
  • 1 perioadă de practică constând în activități non-formale desfășurate în școli;
  • 1 întâlnire de evaluare;
  • 1 training privind dezvoltarea și coordonarea campaniilor de advocacy;
  • 1 perioadă de practică constând în campanii de advocacy privind îmbunătățirea politicilor de incluziune socială la nivel local;
  • 1 întâlnire finală de evaluare.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul  Erasmus+, program al Uniunii Europene.