Există o nevoie urgentă de a crește gradul de conștientizare în societate cu privire la complexitatea procesului migrației și la dificultățile cu care se confruntă migranții și refugiații.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

Septembrie 2017- august 2020

 

DE CE ACEST PROIECT?

Migrația și, în special, situația refugiaților  este un subiect puternic dezbătut public în întreaga Europă. În timp ce milioane de oameni migrează ca urmare a războiului, a deprimării economice, a inegalității sociale, a schimbărilor climatice și a discriminării pentru a căuta oportunități mai bune în altă parte, în Europa ostilitatea și xenofobia împotriva migranților cresc. Considerăm nevoia urgentă de a crește gradul de conștientizare în societate cu privire la complexitatea procesului migrației și la dificultățile cu care se confruntă migranții și refugiații.

 

SCOP:

Scopul nostru este de a dezvolta un joc de rol ca metodă eficientă în sensibilizarea oamenilor despre prejudecățile și stereotipurile cetățeniilor, apelând la empatia oamenilor, încurajând reflecția și a gândiria critică. Jocul de rol „In the footstep of a migrant” va oferi o imagine holistică și exactă a procesului de migrație din Europa care încorporează procesul de migrare în toate complexitățile sale.

 

ACTIVITĂȚI:

Jocul de rol va fi dezvoltat sub forma unui set de instrumente educaționale tractive și de înaltă calitate pentru utilizarea acestuia în diferite sectoare educaționale. Jocul ar trebui să sensibilizeze publicul cu privire la realitatea complexă a procedurilor de azil, a politicilor de migrație, a controlului la frontiere și a rolului mass-mediei. Jocul va arăta partea (ne)umană a ceea ce implică migrația, va fi o experiență interactivă de învățare în care neimaginabilul devine imaginabil. Grupul țintă direct al proiectului sunt multiplicatori în domeniul educației non-formale și formale care pot folosi jocul în munca lor zilnică cu tinerii, adulții, grupurile care experimentează învățarea transnațional etc.

Prima fază a proiectului va consta în schimbului de cunoștințe și de bune practici, de cercetare de date calitative și cantitative.

A doua fază va fi dedicată jocului de bază și a dezvoltării noii metode.

În a treia etapă vom testa și vom îmbunătăți metoda și vom transfera jocul în patru ediții diferite ale țărilor partenere.

Ultima etapă a proiectului va fi formarea tutorilor care, ulterior, pot oferi servicii de facilitare și suport pentru joc în țările lor și vor organza evenimente de diseminare pentru părțile interesate și audiența educațională interesată. 

 

LA CE NE AȘTEPTĂM?

Impactul preconizat al acestui proiect ajunge la mai multe nivele și atinge diferite grupuri țintă. Obiectivul pe care îl avem în vedere este de a face mai vizibil și mai ușor de înțeles situația refugiaților și a migranților în Europa și de a transmite cunoștințe pe teme precum: cauzele de fugă, obstacolele birocratice, condițiile de viață, statutul juridic, conflictul asupra valorilor etc. Jocul este un instrument pentru a contesta și combate stereotipurile, rasismul, xenofobia și polarizarea în societățile europene și pentru a consolida valorile democratice, diversitatea și respectarea drepturilor omului.

 

PARTENERI:

  • Solar e.V., Germania (coordonator)
  • CIDAS, Italia
  • Stichting Refugee Company, Olanda
  • Asociatia A.R.T. Fusion, România

Proiectul este organizat cu suportul Erasmus +, program al Uniunii Europene.