Obiectivul principal al proiectului este scăderea riscului de sărăcie și excluziune socialăpentru 620 de persoane care locuiesc în zone marginalizate în care există populație roma din comuna Varăști, judetul Giurgiu.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

05 martie 2018- 04 martie 2021

SCOP ȘI OBIECTIVE:

Obiectivul principal al proiectului este scăderea riscului de sărăcie și excluziune socialăpentru 620 de persoane care locuiesc în  zone marginalizate în care există  populație roma din comuna Varăști, judetul Giurgiu.  Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivului se va realiza prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comunitatea marginalizată Vărăști cu 620 de persoane, din care 186 de etnie roma, prin aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educației, ocupării, serviciilor sociale și medicale, îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării asistenței juridice și combaterii discriminării.

 

ACTIVITĂȚI:

A.R.T. Fusion va coordona o serie de activități ce folosesc elemente de inovare socială ca: Teatru social, Cinema in aer liber, Luna multiculturalitatii, Povesti din comunitate, Tabara multiculturalitatii

Atelierele de teatru social urmaresc dezvoltarea de competente pentru promovarea drepturilor omului, de rezolvare de probleme la nivel local,  de competențe personale și sociale și participative a tuturor membrilor la viata comunitatii.

Vor fi organizate 16 ateliere de teatru social și 4 reprezentatii de teatru, la care vor participa 100 de persoane.

 

Cinema in aer liber–  vor fi discutate si moderate de  invitatii care vor lua parte la aceste proiectii de film (regizori, actori, speakeri din ONG-uri sau institutii care activeaza in domeniul multiculturalitatii)

Vor fi realizate in 6 proiectii pe an, cate 2 proiectii pe luna.

 

Luna multiculturalitatii urmărește creșterea gradului de toleranță, promovarea diversității și a abordarilor antidiscriminare, stimularea participării la viața comunitpții, prin utilizarea de metodeși tehnici non-formale de intervenție socială (teatru, biblioteca vie, animatie stradala,  reciclare creativa) si de activăți participative de tipul dansului, mestesugurilor traditionale.

Durata evenimentelor este de 8 zile de activăți, derulate anual în week-end, pe o durata de 2 zile.

 

Povești tradiționale din comunitate, ca instrument de promovarea diversitatii, a istoriei subiective locale, a poveștilor și situatiilor de viață din comunitate din perspectiva locuitorilor ei.

Vor fi culese 40 de povesti de la copii si adulti pe parcursul celor 2 ani (2019 si 2020), și valorificate prin intermediul unei reviste/broșuri ce va cuprinde 20 dintre poveștile culese si al unui material audio/video cu celelalte 20 de povesti,

 

Tabara multiculturalitatii urmărește creșterea toleranței, promovarea diversitatii, a abordarilor antidiscriminare si multiculturalitatii prin utilizarea de metode si tehnici non-formale de interventie sociala (teatru, activitati outdoor de invatare prin aventura)

Vor avea loc 3 tabere în fiecare vară a fiecărui an,  la care vor participa in total 100 de persoane, din care 50 de copii si  50 de insotitori/parinti,

 

LA CE NE AȘTEPTĂM?

Ne așteptăm la 620 de persoane participante la proiect; 30 copii intre 0-3 ani participanți la un program de educație ante-preșcolară; 30 de copii cu vârstele intre 3 și 7 ani participanți la un program de educație preșcolară; 20 de copii din clasele a IV-a vor beneficia de program de educație remedială de tip școală după școală; 20 de copii din clasele a VIII-a vor beneficia de sprijin educațional intensiv; 80 de părinți vor participa la ‘’Școala părinților’’; 1 Centru Comunitar Integrat înființat, reabilitat, dotat și dezvoltat în Vărăști; 420 de persoane participante la programe de formare profesională; 126 de persoane plasate pe piața muncii; 12 afaceri înființate, subvenționate și monitorizate; 640 persoane beneficiare ale serviciilor sociale; 340 persoane  beneficiază de servicii  medicale; 50 de locuinte reabilitate/igienizate; 20 de persoane consiliate juridic; 400 de persoane participante la activități în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului.

REZULTATE:

  • În Luna Multiculturalității – 2018, 2019, 2020, au avut loc 16 evenimente la care au participat 271 de oameni;
  • Teatru social – 2018, 2019, 2020, au avut loc 25 de ateliere, la care au participat 200 de persoane;
  • Tabăra Multiculturalității 2019 – o tabără cu 33 de participanți/participante;
  • Cinema – proiecții film – 2019, 2020, au avut loc 19 proiecții la care au participat 300 de persoane;
  • Revistă povești – 2019, 2020, au fost tipărite două ediții ale revistei, disponibile și în format electronic (2019, 2020), un CD, 5 episoade de podcast și un total de 43 de povești. 

Cel mai important produs și în mod cert palpabil îl reprezintă revista (cele două ediții), Cd-urile și podcast-urile realizate. Ele reprezintă o radiografiere a comunității, cuprinzând povești și interviuri ale vărăștenilor, de la cei mai mici reprezentanți, până la persoanele care influențează major viața comunei. 

Revistele pot fi diseminate atât la nivel local, cât și în alte comunități, reprezentând un bun exemplu de promovare a profilului rural.

Schimbarea cea mai importantă la care a contribuit activitățile din proiect este legată de aducerea în atenția oamenilor din Vărăști a educației non-formale și a diferitelor metode alternative de lucru și de intervenție în comunitate pentru promovarea drepturilor omului și multiculturalismului. Percepția inițială a oamenilor din Vărăști, participanți la ateliere și evenimente, era aceea că problematica drepturilor omului, a antidiscriminării este departe de interesul acestora și nesemnificativă, dar pe parcurs, avansând în discuții și în subiecte care sunt, aceștia au înțeles că este necesar să le observăm și să le punctăm individual și la nivelul comunității, că sunt foarte importante și apropiate de nevoilor lor.

PARTENERI:

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună a inițiat acest proiect, A.R.T. Fusion este partener, alături de:

  • C. Info Grup S.R.L. Giurgiu,
  • Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale,
  • FUNDAȚIA ’’ROMA EDUCATION FUND ROMANIA’’,
  • Primăria Văraști,
  • Școala Gimnazială nr.1 Vărăști

 

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.