Construim un viitor ecologic, divers și incluziv.

Proiectul EFDI – Viitorul Ecologic, Divers și Incluziv – își propune să facă ușor accesibile cunoştinţele, abilităţile și oportunităţile de participare pe subiectele de protecţie a climei și sustenabilitate pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și/sau complexe.

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități stabilește dreptul persoanelor cu dizabilități la educație. Un sistem educațional incluziv și învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui garantate la toate nivelurile.

Cu toate acestea, chiar și astăzi, adulții cu dizabilități intelectuale și/sau dizabilități complexe au puține oportunități de a dobândi cunoștințe cuprinzătoare cu privire la subiectele de protecție a climei și sustenabilitate. Un motiv pentru aceasta este lipsa materialelor educaționale adecvate și a informațiilor accesibile fără bariere.

Pentru a crea în mod activ un viitor durabil, oamenii au nevoie de competență și cunoștințe despre procesele și interrelațiile în protecția climei, precum și oportunități de a se implica activ în acest subiect.

În proiectul EFDI, sunt dezvoltate oferte personalizate pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și/sau complexe, precum și materiale educaționale incluzive, care contribuie la o conștientizare tot mai mare a protecției climei și a mediului și la un stil de viață conștient ecologic.

Nevoile diferite ale cursanților adulți sunt abordate în mod specific prin diferite modele de învățare (limbaj ușor de înțeles; activități multi-senzoriale; materiale vizuale).

Persoanele cu dizabilități intelectuale sunt implicate în elaborarea și dezvoltarea rezultatelor proiectului. Know-how-ul lor este de mare valoare pentru proiect.

Proiectul EFDI își propune să facă un pas suplimentar către educația incluzivă la nivelul UE și să aducă o contribuție importantă la împuternicirea persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau complexe.

În cadrul acestui proiect, parteneriatul își propune să atingă următoarele obiective:

 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la schimbările climatice și la mediu;
 • contribuie la un stil de viață conștient ecologic;
 • promovează auto-împuternicirea prin campanii și inițiative;
 • beneficiază de multe persoane care au nevoie de un limbaj ușor de înțeles sau de metode alternative de învățare;
 • să încurajeze organizațiile societății civile să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru o planetă sănătoasă.

Grupuri țintă:

Beneficiarii/beneficiarele din proiect sunt un grup foarte divers:

 • Persoane cu dizabilități intelectuale și/sau complexe;
 • Personalul care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale: îngrijitori/oare, asistent/ă social/ă, formator/oare;
 • Personal din ONG-uri: profesor/oară, formator/oare, asistent/ă social/ă;
 • Persoane cu nevoi educaționale speciale;
 • Societatea civilă și comunități.

Rezultate

 • Curriculum EFDI: se adresează tuturor grupurilor țintă din punct de vedere al cunoștințelor ecologice și pune un accent special pe nevoile persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau complexe. 

Curriculumul acoperă temele: Clima, Alimentația, Mobilitatea, Consumul, Biodiversitatea. Conține o colecție de metode și servește drept curriculum pentru munca incluzivă.

 • Ghidurile EFDI pentru experiențele comunitare oferă un cadru didactic pentru a lucra pe teme ecologice bazate pe experiențe și studii în comunitate. Punțile dintre persoanele cu dizabilități și comunitățile care sunt construite în acest fel permit să învețe și să înțeleagă procesele ecologice sau durabile. Persoanele cu dizabilități intelectuale învață, de exemplu, despre organizațiile de reciclare, turismul ecologic, producțiile alimentare locale, magazinele de schimb.
 • Set de campanii EFDI: împuternicește persoanele cu dizabilități intelectuale să lanseze campanii pentru un viitor ecologic mai bun pentru a se angaja ca persoane responsabile de soluționarea problemelor și pentru a crea oportunități pentru ca persoanele cu dizabilități intelectuale să devină active, să fie ascultate și să participe la viața democratică. Sunt dezvoltate idei și materiale pentru campanie cu sugestii practice pentru diversele grupuri țintă.
 • EFDI Multisensory Art Book and Toolbox: oferă o ediție de învățare orientată spre senzori pentru subiectele de ecologie și protecția climei, pentru a le permite persoanelor cu dizabilități complexe să învețe și să înțeleagă la nivel emoțional și senzorial. În acest fel își dezvoltă și își aprofundează abilitățile și competențele ecologice individuale. O cutie de instrumente va completa gama de materiale multisenzoriale și va oferi instrucțiuni și exemple pentru recuzită, activități și alte oportunități de învățare de sprijin.

Mai multe informații despre proiect poți găsi aici.

Acest proiect este finanțat prin Erasmus+, program al Uniunii Europene și este coordonat de către organizația Lebenshilfen, care activează în Austria.

Organizații partenere:

 • A.R.T. Fusion, România;
 • Agado, Germania;
 • Center of Social Services Sibirka, Slovacia.