Scopul acestui proiect este creșterea nivelului de competențe în contextul învățării interculturale, a sensibilității culturale și a calității lucrului cu tinerii.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

1.02.2017-1.10.2018

DE CE ACEST PROIECT?/ CONTEXT

Tinerii se confruntă cu multe provocări prezente în Europa și în societatea globală, printre care se numără impactul globalizării, creșterea mișcării de migrație, schimbări culturale, dezvoltarea unor subculturi, lipsa de coerență în politicile politice, lipsa de stabilitate și siguranță în ceea ce privește viitorul acestora. Discriminarea, excluderea socială, discursul instigator la ură, rasismul, violența sunt dezvoltate pe baza factorilor globali menționați anterior dar și pe lipsa unui suport adecvat a unui sistem dintr-o comunitate ce este supusă unor provocări culturale din ce în ce mai constante și în plină dezvoltare.                

 

SCOP ȘI OBIECTIVE:

Scopul acestui proiect este creșterea nivelului de competențe în contextul învățării interculturale, a sensibilității culturale și a calității lucrului cu tinerii.

Obiective:

 1. Creșterea nivelului de cunoștințe pentru lucrătorii de tineret din cele 4 continenete în ceea ce privește subiectul învățării interculturale (cultură, identitate, prejudecăți, stereotipuri, comunicare, blocaje culturale, sesibilitate interculturală);
 2. Dezvoltarea aptitudinilor practice a lucrătorilor de tineret în ceea ce privește facilitarea și gestionarea proceselor de învățare interculturală în proiecte internaționale ce implică tineri;
 3. Împuternicirea lucrătorilor de tineret să acționeze ca actori responsabili și sensibili intercutural în segmentul internațional și în diferite proiecte.

 

ACTIVITĂȚI:

 1. Întâlnirea de inițiere a proiectului; iulie, Uruguay;
 2. Primul training- dezvoltarea de competențe interculturale; octombrie, Sri Lanka;
 3. Prima perioadă de practică în țara de origine- se implimentează ateliere/ sesuni în contextul învățării interculturale pentru cel puțin 1200 de tineri (cel puțin 150 per țară); noiembrie-februarie;
 4. Al doilea trainig- analizarea perioadei de practică, dezvoltarea de competențe avansate în învățarea interculturală; martie, România;
 5. A doua perioadă de practică- aplicarea celor învățate la al doilea trainig în țara de origine prin furnizarea de sesiuni/ ateliere; aprilie-iunie;
 6. Evaluarea finală a proiectului, iulie 2018, Nigeria.

 

PARTENERI:

8 organizații din 4 continente sunt parte din acest proiect;

A.R.T. Fusion și asociația Ottovolante din Italia au inițiat acest proiect iar  parteneri sunt:

 •  Magistra-Uruguay
 • Círculo Raíces Sardas- Argentina
 • Luarte- Mozambic
 • ACDR- Nigeria
 • DISHA – India
 • SCI – Sri Lanka

 

Proiectul Differences Challenge Assumptions este organizat cu suportul Erasmus+, program al Uniunii Europene.