Hai să afli mai multe despre rezultatele cercetării care măsoară atitudinile și percepțiile adolescenților și adolescentelor din București cu privire la egalitate și violență de gen.

Am lansat rezultatele cercetării realizate pe durata a doi ani, în cadrul proiectului „Viitorul este Egal”, proiect ce are drept scop promovarea egalității de gen și a drepturilor omului la nivelul tinerilor/erelor din București prin campanii de conștientizare, campanii stradale și de advocacy.

Cercetarea a urmărit atitudinile și percepțiile pe care liceenii/liceenele cu care am lucrat în cadrul proiectului le au cu privire la egalitate și violență de gen, iar chestionarele prin care s-au colectat date au fost aplicate atât înainte de desfășurarea activităților în școli, cât și după.

Obiectiv general cercetare:
Verificarea cunoștințelor tinerelor și tinerilor cu vârste cuprinse între 14-18 ani cu privire la problematica egalității de gen și a violenței de gen.

Obiective specifice cercetare:

  • Verificarea capacității tinerilor și tinerelor de a identifica cele 8 tipuri de violență recunoscute prin lege (fizică, verbală, sexuală, emoțională/psihologică, spirituală, socială, cibernetică și financiară), precum și recunoașterea altor comportamente abuzive precum hărțuirea, șantajul, amenințarea, revenge porn-ul, cyberbullying-ul și cyberstalking-ul.
  • Măsurarea atitudinilor și percepțiilor liceenelor și liceenilor cu privire la anumite stereotipuri/prejudecăți și roluri de gen.

Metodologie:
Universul studiului: elevi/eleve de liceu cu vârste cuprinse între 14-18 ani
Volumul eșantionului valul 1: 395 elevi/e
Volumul eșantionului valul 2 (post ateliere): 215 elevi/e
Modalitatea de culegere a datelor: online, în cadrul a doua runde de aplicare a chestionarelor; runda I a însemnat aplicarea chestionarelor înaintea participării elevilor/elevelor la o serie de trei ateliere de educație pentru egalitate de gen; runda a II-a a constat în aplicarea chestionarelor după participarea la ateliere.
Perioada de culegere a datelor: 2021 – 2022

Câteva concluzii ale cercetării:

  • Gradul de informare cu privire la violența de gen și a aspectelor care caracterizează acest fenomen a crescut între lotul testat înaintea atelierelor și lotul de elevi și eleve chestionați/te post ateliere. Astfel, grupa celor care se declară foarte informați cu privire la acest subiect a crescut de la 33% la 48%;
  • O treime dintre respondenți/respondente nu știu cum ar putea ajuta la reducerea violenței de gen. Un alt segment de 28% cred că, pe termen lung, educația este factorul cheie care ar duce la schimbarea în bine a lucrurilor cu privire la acest fenomen social.
  • Respondenții/respondentele consideră că reprezintă o problemă în România, în mod deosebit, violența domestică îndreptată împotriva copiilor (79%) și cea îndreptată împotriva soților/soțiilor/partenerilor/partenerelor (72%), urmate de violența în școli (69%). În ceea ce privește mediul liceal, dintre formele de violență testate, elevii/elevele consideră că cele mai problematice sunt: bullying-ul și violența verbală – jigniri, înjosiri, înjurături (85%); la cote ridicate (77%) sunt și ”luarea în derâdere, porecliri, determinarea de a face acțiuni înjositoare” și ”discriminarea anumitor elevi/eleve pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată”. La cote mai reduse sunt „interdicția de a
    merge unde vrei” și „deteriorarea sau sustragerea anumitor bunuri”.
  • 97% dintre respondenți consideră că dacă ambii parteneri au locuri de muncă, ambii ar trebui să facă o parte din treburile casnice, cum ar fi spălarea vaselor și spălarea rufelor. În același timp însă, sunt anumite răspunsuri care întăresc stereotipiile de gen: 70% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „majorității băieților le place să iasă cu fete doar pentru sex”; 53% sunt de acord cu afirmația „majorității fetelor le place să își arate corpul”; 20% consideră că fetele nu ar trebui să aibă aceeași libertate ca și băieții; 27% consideră că, în medie, fetele nu sunt mai inteligente decât băieții, iar 23% consideră că „este mai acceptabil pentru un băiat să facă sex cu mai multe persoane decât pentru o fată”.

Găsești conținutul integral al rezultatelor cercetării aici.

Proiectul este derulat de Asociația A.R.T. Fusion, în parteneriat cu Asociația FRONT, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.