Scopul principal al acestui proiect a fost sporirea capacității a 8 organizații de tineret din Europa și Africa de a contribui la o societate durabilă prin metode inovatoare alternative, precum campania stradală.

Casa do Povo de Camara de Lobos (Portugalia) și Asociația A.R.T. Fusion, împreună cu partenerii acestora au dezvoltat proiectul Animate the Global Change pentru a răspunde unei nevoi identificate în țările și regiunile organizațiilor partenere. În activitatea specifică pentru tineret există oportunități educaționale reduse pentru lucrătorii de tineret care să le permită să aducă dimensiunea globală în activitatea lor și să ajungă la mai mulți tineri din comunități prin folosirea metodelor inovatoare alternative.

Acest proiect a oferit lucrătorilor/lucrătoarelor de tineret din țările europene și africane, oportunitatea de a explora mai profund subiectele globale și cetățenia globală, totodată și incorporarea acestora în activitatea lor prin dezvoltarea competențelor avansate în campanii stradale.

Scopul principal al acestui proiect a fost sporirea capacității a 8 organizații de tineret din Europa și Africa de a contribui  la o societate durabilă prin metode inovatoare alternative, precum campania stradală.

Beneficiarii/beneficiarele proiectului (43 de multiplicatori/multiplicatoare ) au luat parte la un curs pe termen lung focusat pe dezvoltarea de competențe practice de folosire a metodelor inovatoare alternative, precum campania stradală și tematici globale.

Proiectul a atins următoarele obiective:

 • Oferirea unui context pentru schimbul de bune practici între organizațiile de tineret din Africa-Europa;
 • Stabilirea bazelor pentru o rețea activă de campanii stradale pe ambele continente în zona de cetățenie globală;
 • Creșterea nivelului de inovare și creativitate în domeniul tineret;
 • stimularea mobilității lucrătorilor de tineret între continente și în propriul continent;
 • Dezvoltarea de atitudini proactive față de cetățenia globală în rândul beneficiarilor direcți;
 • Creșterea nivelului de cunoștințe a tinerilor/tinerelor și a lucrătorilor/lucrătoarelor de tineret în domenii precum: poluare, stil de viață sustenabil, justiție socială și globală, etc.
 • Motivarea tuturor beneficiarilor (direcți și indirecți) de a acționa ca cetățeni activi responsabili la nivel global în viața de zi cu zi;

 

Parcursul proiectului a urmărit mai multe etape, după cum urmează:

1) Un curs inițial de formare pentru dezvoltarea competențelor de bază în cetățenia globală și campaniile stradale (pentru viitorii multiplicatori/multiplicatoare)- Lome, Togo, aprilie 2017;

2) O perioadă de practică în fiecare dintre țările partenere (Ghana, Ungaria, Nigeria, Polonia, Portugalia, România, Tanzania și Togo), în care multiplicatorii/multiplicatoarele, ca persoane formate în campaniile stradale în probleme globale, au pregătit și au implementat campanii pentru mai mult de 2400 de tineri în comunitățile lor în perioada mai-decembrie 2017. Temele abordate în campaniile lor au fost: poluare, deșeuri, consumul responsabil, stilul de viață sustenabilă, etc.

3) Perioada de practica a fost urmată de un al doilea curs de formare (care a avut loc în Bușteni, România în noiembrie – decembrie 2017), pentru evaluarea primelor rezultate ale perioadei de practică și pentru dezvoltarea competențelor avansate în campania stradală și cetățenia globală. Scopul principal al cursului a fost de a completa setul de competențe al lucrătorilor/lucrătoarelor de tineret pentru a deveni multiplicatori independenți ai campaniilor stradale.

4) O a doua perioadă de practică a avut loc în țările partenere unde multiplicatorii/multiplicatoarele și-au folosit competențele într-o nouă serie de campanii stradale pentru mai mult de 3200 de tineri din comunitățile lor.

5) Evaluarea finală ce a avut loc în Portugalia, Madeira, în mai 2018, ce a vizat măsurarea impactului întregului proiect și planificarea modului în care rețeaua va continua să lucreze în mod coordonat de acum înainte.

6) Fiecare partener a diseminat rezultatele proiectului în comunitățile lor, către persoanele interesate și alte organizații, pentru a spori interesul societății civile față de cetățenia globală și rolul său major în contextul agendei globale și a campaniilor stradale, în general.

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

 • o rețea de organizații puternice și independente, active și competente în educația globală și campanii stradale, în diferite țări africane și europene;
 • 43 de multiplicatori/ multiplicatoare competenți/competente în educația globală și  campanii stradale;
 • 20 de campanii stradale desfășurate în 8 țări din Africa și Europa, cu tematicile: poluare, deșeuri, consumul responsabil, stil de viață sustenabilă, etc.;
 • 13.878 de beneficiari/beneficiare direcți/directe ai/ale campaniilor stradale desfășurate pe tot parcursul proiectului;
 • 64445 de beneficiari/beneficiare indirecți/indirecte;
 • 331 de voluntari, implicați în organizarea activităților proiectului,
 • un film-resursă bazat pe experiența și parcursul proiectului;
 • Un manual pentru a sprijini lucrătorii/lucrătoarele de tineret în utilizarea campaniilor stradale din sfera educației globale dar și a altor tematici;
 • Module de formare pentru multiplicatorii/multiplicatoarele de campanii stradele în educația globală, în context Nord-Sud;

 

Proiectul s-a desfășurat în perioada  septembrie 2016- septembrie 2018 iar organizațiile partenere au fost:

 • Hopespring, Ghana
 • ACDR, Nigeria
 • SNRDIMU, Polonia
 • Casa do Povo de Camara de Lobos, Portugalia 
 • Asociația A.R.T. Fusion, România
 • Innovaform, Ungaria
 • TAYCO, Tanzania
 • ACET , Togo

 

Vă încurajăm să răsfoiți manualul dedicat Campaniilor Stradale, disponibil în limba engleză la link-ul de mai jos. Este gata de a fi împărțit, deci dați de veste de știti persoane dornice de citit!

Proiectul ”Animate the Global Change” este organizat cu suportul Erasmus+, program al Uniunii Europene.