Hai să descoperi cum a fost la training-ul internațional despre media & egalitate de gen.

Săptămâna trecută ne-am dat întâlnire la Bușteni cu tineri și tinere din 7 țări europene, pentru a vorbi despre gen – egalitate de gen, violență de gen, roluri sau stereotipuri de gen, identitate, intersecționalitate, au fost doar câteva dintre conceptele pe care le-am explorat, înainte să ne uităm și la dimensiunea de gen în media și la puterea pe care o are de a perpetua stereotipuri și de a influența atitudini. Am continuat să explorăm relația pe care o avem cu conținutul media prin lentilele Teatrului Ziar, și întregul training s-a desfășurat urmând metodologia design thinking.

Ne-am uitat nu doar spre concepte teoretice sau legislație (atât națională, pentru fiecare dintre țările participante, cât și la nivel european), ci și spre noi înșine, și am vorbit despre ce acțiuni concrete putem urma noi pentru a contura o societate justă și echitabilă. Fiecare persoană care a participat s-a întors acum acasă, unde urmează să implementeze activități la nivel local, pentru a-i face pe oamenii din comunitățile lor mai conștienți de dimensiunea de gen.

Cadrul metodologic al proiectului se bazează pe educația non-formală, cu accent principal pe Design Thinking (DT). DT este o metodologie centrată pe om care ne permite să proiectăm acțiuni activiste empatice, în căutarea nevoilor, temerilor, motivațiilor, aspirațiilor reale, pe care le identificăm atunci când lucrăm cu tinerii și cu diferiți actori comunitari legați de problemele de gen în mass-media. DT este utilizat în special atunci când se caută soluții inovatoare pentru a rezolva probleme complexe în contexte precum reprezentarea părtinitoare a genurilor în mass-media.

Obiectivele acestui training au fost:

  1. Dezvoltarea competențelor a 23 de lucrători de tineret din 7 țări pentru a identifica și aborda stereotipurile și prejudecățile de gen în mass-media și pentru a promova conținut media sensibil la gen prin metodologia Design Thinking (DT).
  2. Creșterea gradului de conștientizare, angajament și gândire critică față de portretizarea bărbaților și femeilor în mass-media în rândul a 7 organizații din Europa prin utilizarea diferitelor metode de educație non-formală.
  3. Creșterea gradului de conștientizare a importanței egalității de gen în mass-media printr-o campanie de conștientizare dezvoltată prin DT și care ajunge la cel puțin 1400 de persoane din 7 țări, inclusiv profesioniști din mass-media, societatea civilă și publicul larg.

Lucrătorx de tineret care au participat la acest training și-au dezvoltat competențe pentru a aborda inegalitatea de gen și vor promova conținut media sensibil la gen. Prin activitatea de formare (combinată cu pregătirea anterioară și cu faza practică care urmează), aceștia au dobândit cunoștințe despre problemele egalității de gen și cum să lucreze cu tinerx pe problemele egalității de gen, cu accent pe reprezentarea în mass-media și creșterea gândirii critice printre tinerx. De asemenea, au învățat să identifice stereotipurile și prejudecățile de gen și să-și sporească gândirea critică prin analiza conținutului media din perspectivă de gen. 

Una dintre abordările educaționale de bază pentru acest training a fost legată și de educația globală și de promovarea comportamentelor durabile la nivel individual și organizațional. Prin urmare, iată câteva aspecte care au fost integrate:

– meniu vegetarian;

– instalații de reciclare;

– utilizarea hârtiei reciclate și utilizarea redusă a materialelor în general pentru a evita risipa + participantx au fost informați în general despre principiile noastre privind sustenabilitatea mediului pentru a fi conștienți de motivele și nevoile pentru a face acest lucru și vor fi încurajați și sprijiniți în alegerea celui mai prietenos mod de transport, în special pentru participanții care provin din țările vecine.

_

Acest training face parte din proiectul Let’s talk about gender, baby!, finanțat prin Erasmus+, un program al Uniunii Europene.