Proiecte / Încheiate

Proiectul SILVER BRACELETS a urmărit crearea unui spațiu de expresie și dezvoltare pentru fiecare persoană implicată (voluntar SEV, membru al grupului țintă, membrii echipelor de proiect, alți factori locali implicați) și promovarea valorilor precum acceptarea și incluziunea.

El s-a desfășoară în intervalul 1 august 2013 - 31 ianuarie 2014 și a presupus trimiterea a 30 voluntari din România într-un stagiu de voluntariat de 2 luni în Amann, Iordania. 

Organizația aplicantă, Art Fusion din România, în parteneriat cu Youth Achievement Forum din Iordania a urmărit prin intermediul acestui proiect creșterea gradului de conștientizare al comunității locale asupra situației copiilor/tinerilor cu sindrom Down și tulburări de spectru autist și a importanței implicării comunității în programe educaționale adresate acestui grup țintă.

Obiectivele propuse au vizat:
1. dezvoltarea capacității organizațiilor implicate în proiect de a transfera specificul și metodologia educației non-formale în cadrul unor activități de asistentă educațională și recuperatorie destinată copiilor/tinerilor cu deficiente mintale de diferite grade (Tulburări Spectru Autist și Sindrom Down);
2. îmbunătățirea abilităților funcționale și sociale care să faciliteze un grad de independența crescut în rândul a 60 copii cu sindrom down și tulburări de spectru autist din Iordania pe parcursul celor 2 luni de stagiu EVS;
3. oferirea unei oportunități experimentale pentru 30 voluntari EVS din România de a-și îmbunătăți într-un context multicultural competențe-cheie transferabile propriului demers antreprenorial. 

Pe durată stagiului voluntarii au facilitat ateliere diferite (de comunicare, dezvoltarea dexterității, de artă și mestegug în favoarea tinerilor cu tulburări mintale, de educație non-formală în beneficiul voluntarilor locali din Amann, de limbă română pentru elevii de clasele primare din Amann), au creat materiale suport pentru activitățile de includere și pentru etapă de diseminare și au organizat campanii locale pentru includerea tinerilor cu dizabilități.

Proiectul a fost implementat prin programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 2.0. 


Toate

Ultimele ştiri


Contact

Romania, Bucuresti, sector 2, 021015
Strada Marin Serghiescu, nr. 14, apt. 6.
blocul de vizavi de pub-ul Zeppelin
Email: art_fusion_romania@yahoo.com


Facebook

Finanţatori

SusţinătoriParteneri

Parteneri media