Proiecte / Încheiate

Școala de Educație Globală este un proiect inițiat de A.R.T. Fusion care se află la prima ediție și în cadrul căruia se dorește ca o echipă de facilitatori să sustină ateliere de educație globală în licee din București.

Școala de Educație Globală este un proiect inițiat de A.R.T. Fusion care se află la prima ediție și în cadrul căruia se dorește ca o echipă de facilitatori să sustină ateliere de educație globală în licee din București.

Școala de Educație Globala se desfășoară în perioada noiembrie 2013 – iunie 2014 și își propune să ofere o paletă de activități din sfera educației nonformale concretizate într-un set de resurse educaționale care să ofere cadrul creșterii nivelului de responsabilitate globală.

Scopul Școlii de Educație Globală este de a crește nivelul de cetățenie și responsabilitate globală în rândul tinerilor din București.

Obiective proiect:
1. Crearea unei rețele active pe toată durata proiectului (și ulterior) din 12 facilitatori de educație nonformală focusată pe dezvoltarea de competențe de cetățenie globală pe diferite tematici ale educației globale.
2. Dezvoltarea de competențe de cetățenie globală în randul a 300 de elevi din 2 licee din București.

3. Creșterea capacității asociaței A.R.T. Fusion de atragere a donatorilor privați (companii, firme etc) prin implicarea acestora în susținerea activităților din celelate obiective ca măsură de responsabilitate socială și globală a acestora.

Pornind de la premisele pe care se bazează proiectul, cu o problematică care afectează și vizează întreaga populație de pe planetă și nevoia urgentă de creșterea a gradului de conștientizare și responsabilizare activă în rândul liceenilor din București proiectul vizeaza diferite categorii de beneficiarii direcți și indirecți (cu grad ridicat de multiplicare și potențial de impact în societate) după cum urmează.

Beneficiari direcți:
300 liceeni
10 profesori
12 multiplicatori
15 voluntari

Beneficiari indirecti:
Familiie elevilor
Familile retelei de multiplicatori
Beneficiarii organizatiilor

Donatorii Privați (companii si firme)

Proictul este conceput astfel încât să continue și după finalizarea lui.

Rețeaua de facilitatori în educație globală va crește pe parcursul proiectului, facilitatorii sunt formați ca multiplicatori și care își consolidează capacitatea de multiplicare prin toate activitățile din proiect.

Este prevăzut în proiect ca rețeaua să își dezvolte propria strategie și viziune pe termen lung, să facă uz de resurse și expertiză internă și să continue să funcționeze și să fie activă independent de proiect înca de pe parcursul proiectului.
- Liceele implicate în proiect care odată puse în acțiune nu depind de proiect să fie continue ci de întelegerea motivelor pentru care aceste măsuri trebuie întreprinse – iar schimbările din licee (prevăzute în proiect) au la bază schimbări atitudinale, dezvoltarea de competențe de cetățenie globală in randul liceenilor, mobilizarea acestora în punerea în practică a acestor competențe și pe baza acestui proces.

- Liceenii dotați cu competențe de cetățenie globală – vor continua să sesize nevoile de la nivelul scolii în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, schimbarea climatică și stilul de viața sustenibil si să aibă o atitudine pro-activă – odată ce ei au facut acest exercițiu în mod structurat și organizat în cadrul proiectului – aceasta se va transforma în deprindere de viața (asociată cu statul de cetățean global).

- Toți voluntarii din proiect vor continua să se implice în proiecte similare sau în alte produse de schimbare socială și responsabilitate globală dezvoltate de A.R.T. Fusion sau alte organizatii din Romania (si nu numai) – pe baza experienței din proiectele anterioare, impactul asupra voluntarilor este cel mai vizibil pentru ca aceștia să continue să se implice și motivația lor este constantă sau crește în funcție de proiectele care lasa o amprentă asupra lor.

Prin obiectivul de dezvoltare organizațională și activităților aferente va crește capacitatea asociației de a atrage donatori privați și individuali în susținerea proiectelor de schimbare socială și responsabilitate globală a asociației.


Toate

Ultimele ştiri


Contact

Romania, Bucuresti, sector 2, 021015
Strada Marin Serghiescu, nr. 14, apt. 6.
blocul de vizavi de pub-ul Zeppelin
Email: art_fusion_romania@yahoo.com


Facebook

Finanţatori

SusţinătoriParteneri

Parteneri media