Proiecte / ActivePERIOADA DE DESFĂȘURARE:

1.12.2017-1.11.2019           

DE CE ACEST PROIECT?

În zilele noastre, sunt prezente diverse probleme care afectează primordial tinerii/tinerele, cum ar fi:

- nivelul ridicat de migrație;

- crize economice și nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor/tinerelor;

-dificultăți în integrarea diferitelor grupuri minoritare asociate cu discriminarea, marginalizarea, xenofobia, violența etc.;

- niveluri ridicate de violență față de femei sau violență în familie;

- corupție;

- nivelul înalt de apatie socială a tinerilor – exprimat printr-un sentiment general de indiferență față de unele dintre problemele menționate anterior.

 

Prin Teatru celor Opresați actorii și spectatorii participă la repetiții pentru realitate. Ideea principală a acestor metode este de a-i face pe oameni să experimenteze și să înțeleagă cum orice schimbare a atitudinii, comportamentului sau modelului de gândire poate avea un puternic efect semnificativ asupra vieții lor, precum și asupra vieții oamenilor din jurul lor. Teatru Forum, Imagine, Invizibil și de Ziar (Newspapaper Theatre) sunt metode adaptabile la nevoile diferitelor comunități, cu o capacitate mare de a acoperi toate tipurile de probleme sociale: problemele drepturilor omului, abuzul de putere, lipsa activismului, excludere, sărăcie, marginalizare, xenofobie etc.

 

 

SCOP ȘI OBIECTIVE:

Scopul principal al acestui proiect este capacitarea organizațiilor de tineret în ceea ce privește participarea și implicarea tinerilor/tinerelor în procesele și schimbările sociale;

• introducerea de metodologii inovatoare tinerilor/tinerelor de pe 2 continente;

• stimularea schimbului de bune practici din domeniul tineret între cele două continente;

• stimularea dezvoltării unei rețele de multiplicatori/ mutliplicatoare ai/ale Teatrului celor Opresați în diferite regiuni ale Europei și Africii;

• dezvoltarea atitudinilor proactive și a spiritului de inițiativă între membrii ONG-urilor partenere și între beneficiarii/ele partenerilor (tineri/e).

             

 

ACTIVITĂȚI:

Ø Întâlnirea de inițiere a proiectului (Tanzania) - (4-8 iulie 2018);

Ø Primul curs de formare pentru dezvoltarea competențelor de bază în teatru forum și imagine și de facilitare- Burundi - (28 septembrie -07 octombrie 2018);

Ø Prima perioadă pe practică în fiecare comunitate (fiecare echipă va trebui să pregătească și să pună în aplicare reprezentații de teatru forum, imagine, invizibil sau ziar pentru cel puțin 200 de spectatori din fiecare comunitate);

Ø Evaluarea pe termen mediu (online);

Ø Al doilea curs de formare pentru competențe avansate de facilitare și de folosire a metodei Teatru celor Opresați -România - (28 februarie-10 martie 2019);

Ø A doua etapă de practică ( fiecare echipă va trebui să pregătească și să pună în aplicare reprezentații de teatru forum, imagine, invizibil sau ziar pentru cel puțin 100 de spectatori din fiecare comunitate);

Ø Evaluarea finală (pe termen scurt și lung); Acesta va include, de asemenea, o reuniune de evaluare în Letonia (20-25 august 2019).

 

PARTENERI:

A.R.T. Fusion - România

Teatro Metaphora-Portugalia

Befo-Letonia

Jugend- & Kulturprojekt-Germania

 ACDR-Nigeria

TAYCO-Tanzania

VACK-Kenya

YELI-Burundi

 

Proiectul "You are the engine of change" este implementat cu sprijinul Erasmus+, program al Uniunii Europene.Toate

Ultimele ştiri


Contact

Romania, Bucuresti, sector 2, 021015
Strada Marin Serghiescu, nr. 14, apt. 6.
blocul de vizavi de pub-ul Zeppelin
Email: art_fusion_romania@yahoo.com


Facebook

Finanţatori

SusţinătoriParteneri

Parteneri media