Împreună pentru o comunitate mai bună

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
august 2017 – iulie 2018

DE CE ACEST PROIECT?/ CONTEXT
Inițiativele locale din comunitățile vizate prin proiect  (din județele Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița) sunt în general disparate, se constată o lipsă a dialogului și a parteneriatului între actorii locali, a unui plan general de dezvoltare socială locală asumat de toți actorii importanți din localitate. Astfel,  comunitățile nu reușesc să se dezvolte, să se coaguleze într-o direcție comun, lucru ce poate fi posibil prin aducerea împreună a resurselor umane și ale instituțiilor locale.

SCOP ȘI OBIECTIVE:
Ne-am propus să susținem formarea unui grup de inițiativă în fiecare dintre cele 10 localități: Bolintin Vale, Videle, Roata de Jos, Corbii Mari, Găiseni, Ștefan cel Mare, Poeni, Clejani, Florești-Stoenești, Potlogi, Talpa, Blejesti, Cosmesti, Bucsani, Mirsa, Vanatorii Mici. 

·         Dezvoltarea competențelor de utilizare a unor metode de intevenție în comunitate pentru rezolvarea unor probleme locale in randul a maxim 60 de persoane din comunitățile în care operează OMV PETROM Asset IV  în cadrul a 8 ateliere;
·          Susținerea de sesiuni de mentorat în rândul a maxim 60 de persoane din comunitățile în care operează OMV PETROM Asset IV
·         Dezvoltarea competențelor de organizare, cooperare, asociere cu alți actori locali, în rândul participanților prin realizarea a 24 evenimente locale;
·          Realizarea a 12 planificări locale de dezvoltare comunitară și alinierea acestora cu Strategiile locale de Dezvoltare;
·         Implementarea  cel puțin a unei activități per comunitate din planul local de dezvoltare comunitară de către grupurile de inițiativă;
·          Implicarea a 5 angajați OMV Petrom în organizarea evenimentelor locale prin oferirea competențelor folosite uzual la locul de muncă pentru grupurile de inițiativă și devenind surse de învățare pentru aceștia.


ACTIVITĂȚI:
Au avut loc mai multe ateliere tematice ce s-au desfășurat în perioada septembrie-noiembrie 2017:
Atelierele au următoarele tematici:

- Informare asupra metodelor non-formale de intervenție în comunitate
- Biblioteca vie
- Teatru forum

 Proiectul este finanțat de OMV Petrom;


ADRESA
Str. Marin Serghiescu, Nr. 14, Apt. 6.
Sector 2 București

COPYRIGHT
A.R.T. Fusion